Corona Test

Corona Test

Corona Test

PCR

COVID-19 Test Fast

احجز الآن 1.5 ساعات

350SAR
PCR

COVID-19 Test

احجز الآن 3 ساعات

300SAR
Antigen

COVID-19 Test Standard

احجز الآن 3 ساعات

300SAR